Partners

Hoe werkt polarisatie? Is polarisatie altijd slecht? Wat zijn de gevaren? Hoe kunnen we wij-zij-denken doorbreken? Drie experten delen hun visie en expertise en gaan in op vragen uit het publiek.

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de steun van